تبلیغات
خدا - yu

خدا

yu

رضایت و خشنودی خدا امری نسبی است، به این معنا كه خداوند مجموعه قوانینی را برای تكامل و پیشرفت بشریت و سعادت و خوشبختی آنان فرستاده است، آن قوانین تشریعی كه به صورت وحی و كتاب آسمانی و تفسیر و تفصیل آن توسط اولیای الهی و معصوم در اختیار انسان قرار گرفته، مجموعهای از بایدها و نبایدها را تشكیل میدهد، انسان كامل كسی است كه با اطاعت كلیه قوانین الهی، رضایت و خشنودی خدا را كسب كرده باشد، از سویی میدانیم همه انسانها از لحاظ معرت و شناخت، ایمان و معنویت، اطاعت و تسلیم پذیری عملی فرمان الهی یكسان نیستند، خداوند از چهارده معصوم(ع) راضی و خشنود است، چنان كه از سلمان و ابوذر و مقداد نیز رازی و خضوند است. اما میزان و نسبت رضایتمندی خداوند به میزان عمل آنان از لحاظ كمیت و كیفیت و اخلاص و معرفت آنان بستگی دارد. از سویی میدانیم برخی اعمال از ویژگیهای برتر و ممتازی برخوردارند، به گونهای كه میتوان آنها را به عنوان اصول و زیر كارهای جلب رضایت و خشنودی خداوند دانست. باید به قرآن كه زبان خداوند است، مراجعه نمود و از زبان او كشف كرد كه انجام چه كارهایی موجب جلب رضایت حضرتش میگرد. رضایت وخشنودی خدا در بیش از سی آیه بیان شده است
 برخی از آیات كه تقریبا در بردارنده محتوای بقیه آیات و بیان كننده همه ویژگی هایی است كه رضایت خداوند را جلب میكند اشاره میشود.
رضوان و رضایت خدا شامل كسانی میگردد كه:
1 - ایمان به خدا و قیامت داشته باشند.
2 - خانه و وطن خویش را برای حفظ دین شان رها كنند و هجرت نمایند.
3 - با مال جان خویش در راه خدا جهاد نمایند.
4 - پیوسته پیرو ولایت و رهبری باشند.
5- رضایت خدا را در صدق و راستی (گفتار و عمل) باید جست و جو كرد.
رابطه تقوا و جلب رضایت خدا
رعایت تقوا در همه كارها مخصوصا حق الناس موجب رضایت و خشنودی خداوند است، اما چون تقوا دارای مراتب و درجات است، قران رضایت خداوند را برای تقوا پیشگانی بیان میكند كه دارای شش صفت ممناز باشند:
1 - آنان كه در برابر گفتار و كردار خویش به شدت احساس مسئولیت میكنند و از كیفر گناهان خویش بیمناكند و پیوسته میگویند: پروردگارا! ما ایمان آوردهایم. پس ما را بیامرز از عذاب آتش رهایی بخش!
2 - تقوا سیر تانی كه صبر و استقامت و پشتكار در طاعت خدا و ترك حرام و لذتهای نامشروع و تمامی مصایب و مشكلات را پیشه خویش ساختهاند.
3 - آنان كه از نفاق، دورغ، تقلب و خیانت بدورند و راستگو و درست كردارند.
4 - آنان كه در راه بندگی و عبودیت خدا، خاضع و فروتن هستند.
5 - آنان كه از نفاق مال و جان خویش دریغ نمیورزند و با اشتیاق آن چه را دارند، انفاق میكنند.
6 - آمرزش طلبان سحر خیزی كه به یاد خدا در سحر گاهان به پا میخیزند و در پیشگاه با عظمتش استغفار و طلب آمرزش میكنند.
شكر نعمت و خشنودی خدا
در برخی آیات آمده كه خداوند از كفران نعمت ناخشنود است و شكر نعمتهای مادی و معنوی موجب جلب رضایت خدا میگردد.
عملی كه موجب رضایت خداوند از حضرت اسماعیل(ع) شد
قرآن در مورد حضرت اسماعیل(ع) میفرماید: اسماعیل همواره مورد رضایت و خشنودی پروردگارش بود، چه این كه او خوش قول و صادق الوعد بوده و پیوسته خانودهاش را به نماز و زكات توصیه مینمود.
در سوره توبه میفرماید: رضایت و خشنودی خدا شامل حال مردان و زنان مؤمنی میگردد كه:
1 - در برابر مسلمانان احساس مسئولیت میكنند و یار و یاور یكدیگرند و همدیگر را تأیید و تقویت میكنند.
2 - پیوسته امر به معروف و نهی از منكر میكنند.
3 - در اقامه نماز و بر افراشته شدن فرهنگ و محتوای آن تلاش میكنند.
4 - زكات مال خویش را میپردازند و از دستگیری فقرا و مستمندان غفلت ندارند.
5 - پیرو خدا و پیامبر هستند.
رضایت و خشنودی خدا در حزب اللهی شدن است
حزب اللهی شو تا خدا از تو راضی گردد و از مواهب و الطاف خویش تو را بهرهمند سازد تا تو نیز از او خوشحال و خشنود گردی. در دو آیه از حزب اللَّه و در یك آیه از حزب الشیطان  سخن به میان آمده است. در سوره مجادله دو حزب مذكور و ویژگیهای طرفداران آنها بیان شده و با هم مقایسه گشته است.
خداوند، رضایت و خشنودی خویش را از حزب اللَّه در این سوره بیان كرده است. به بیان دیگر: خداوند به رغم میل غوغاسالاران دور از فرهنگ قرآن روزگار ما، جامعه را به دو طیف خودی و غیر خودی یا حزب اللَّه و حزب الشیطان تقسیم نموده و به مؤمنان هشدار داده است كه جمه میان محبت خدا و محبت دشمنان خدا در یك دل ممكن نیست. باید از میان آن دو یكی را برگزید:
هیچ گروهی را نمییابی كه ایمان به خدا و قیامت داشته باشد و در عین حال با دشمنان خدا و رسول اظهار دوستی نماید، هر چند آنان پدران، فرزندان، برادران یا خویشان آنها باشند.
محبت به پدران و فرزندان و اقوام، بسیار خوب استو نشانه زنده بودن عواطف انسانی است، اما هنگامی كه این محبت رو در روی محبت خدا قرار میگیرد، ارزش خود رااز دست میدهد.
زمانی خداوند از شما رضایت دارد و از عملكرد شما خشنود میگردد كه حب و بغضها و دوستی و دشمنیها را برای خدا خالص كنید. امام صادق(ع) میفرماید: كسی كه برای خدا دوست دارد و برای خدا دشمنی میكند و برای خدا میبخشد، ایمانش كامل است.
در سوره ممتحنه میفرماید: اگر شما مسلمانان برای رضای خدا و خشنودی او هجرت كردید و جهاد نمودید، پس با دشمنان خدا و دشمنان خودتان هرگز طرح دوستی نریزید.
حزب اللهی كیست و چه ویژگی هایی دارد؟
وقتی دانستیم، خشنودی خدا در حزب اللهی شدن است، باید بدانیم حزب اللهی شدن نیازمند چه صفاتی است و حزب اللهی كیست؟ حزب اللهی را از راه اعتقادات و عملكردها و وضع ظاهرشان باید شناخت. آنها كسانی هستند كه:
1 - خدا خط ایمان را بر صفحه دل شان نوشته است.
2 - توسط روح مورد تأیید و تقویت قرار گرفته اند.

3 - ویژگی بارز و ممتاز حزب اللهیان، ولایت پذیری آنان است. قران بعد از بیان آیه ولایت میفرماید: و من یتول اللَّه و رسوله و الذین آمنوا فان حزب اللَّه هم الغالبون.[ پنجشنبه 11 تیر 1394 ] [ 02:07 ب.ظ ] [ افسانه ] [ نظرات() ]