تبلیغات
خدا - کهیعص

خدا

کهیعص

 

سعد بن عبدالله قمی می گوید : به امام عصر (ع) عرض کردم : ((ای فرزند رسول خدا! تاویل آیه ((کهیعص)) چیست ؟ فر مود: این حروف از اخبار غیبی است که خداوند زکریا رااز آن مطلع کرده وبعد از آن داستان آن را به حضرت محمد (ص) باز گفته است…داستان از این قرار است که: زکریا از پروردگارش در خواست کرد که (( اسماء خمسه طیبه )) را به وی بیاموزد .خداوند جبرییل را بر او فرو فرستاد وآن اسماء را بر او تعلیم داد. زکریا چون نام های محمد ،علی ،فاطمه وحسن علیه السلام را یاد می کرد ، اندوهش بر طرف می شد وگرفتاری اش از بین می رفت . وچون حسین (ع) را یاد می کرد ،اندوهش بر طرف می شد وگرفتاری اش از بین می رفت . وچون حسین را یاد می کرد ، بغض وغصه گلویش را می گفت ومی گریست ومبهوت می شد . روزی گفت : بارالها !چرا وقتی آن را یاد می کنم آرامش می یابم واندوهم بر طرف می شود ؛ اما وقتی حسین را یاد می کنم اشکم جاری می شود وناله ام بلند می گردد ؟ خدای تعالی اورا از این داستان آگاه کرد وفرمود : ((کهیعص )) ! ((کاف)) اسم کربلاو هاء)) رمز هلاکت عترت طاهره است ((یا ء)) نام یزید ظالم بر حسین  ع) و((عین)) اشاره به عطش وصاد نشان صبر اواست

کمال الدین ج2 ص 420

           

Share[ یکشنبه 6 آذر 1390 ] [ 10:34 ق.ظ ] [ افسانه ] [ عاشقان حسینی () ]