تبلیغات
خدا - بدرقه فرشتگان برای خواننده سوره «یس»

خدا

بدرقه فرشتگان برای خواننده سوره «یس»

«کسی که سوره «یس»را بخواند,وقتی او را از گورش در آورند,فرشتگان خدا پیوسته همراهش باشندو بدرقه کنند,و با او گفتگو کنند,و به رویش خنده زنند,و او را به هر نیکی اش مژده دهند,تا او را از پل صراط و میزان بگذرانند».[2]

«یس» نام پیامبر(ص)خدا است.

از امام ابوالحسن رضا(ع) در گفتگویی میان او و خلیفه عباسی مأمون ,مرویست که مأمون گفت:مرا از این گفته خدای تعالی خبر دهید که گفت:« یٓس وَ الْقرآن الْحَکیم اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلیِنَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقیِم»؟ دانشمندان حاضر در مجلس گفتند:«یس»محمد (ص) است و کسی در این شک ندارد.ابوالحسن (ع)گفت.به راستی خدای متعال از این رو به محمد و آل محمد فضلی عطا کرده که کسی جز با ژرف اندیشی  بسیار و خرد ورزی به کنه وصف آن راه نمی برد.بدین معنی که خدای عزوجل به هیچ کس جز پیامبران (ع)سلام نمی دهد.خدای تبارک و تعالی می گوید:«سَلام عَلی نُوح فِی العَالَمِینَ» سلام بر نوح باد در سراسر جهان[3]  و«سَلامُ عَلی اِبراهِیمَ» «سلام بر ابراهیم»[4]

«سَلامٌ عَلی مُوسَی ا وَهَارُونَ» سلام بر موسی و هارون[5] و نگفت :سلام بر آل موسی و هارون, ولی گفت:«سَلامٌ عَلیَ آل یَاسِینَ» «سلام بر آل یس[6]. مأمون گفت:به تحقیق دانستم و دریافتم که شرح این مطلب در معدن نبوت است.[7]

روایت:

پیامبر اسلام (ع)می فرماید:     

  «این صحیحه آسمانی آنچنان غافلگیرانه است که دو نفر در حالی  که پارچه ای را گشوده اند ومشغول معامله اند قبل ازآنکه آن را برچینند,جهان پایان می یابد.و کسانی هستند که درآن لحظه لقمه غذا را از ظرف برداشته اما پیش از آن که به دهام آنها برسد

صحیحه آسمانی فرا می رسد,و جهان پایان می یابد.کسانی هستند که مشغول تعمیر و گل مالی حوضند تا چهار پایان را سیراب کنند پیش از آنکه چهارپایان سیراب شوند قیامت بر پا می شود.»[8][2] . ترجمه المیزان ,ج ١٨,ص ١٦.                             

[3] . صافات,٧٩.

[4] . صافات,١٠٩.                                           

[5] . صافات,١٢٠

[6] . اخذ شده از ایه ١٣٠سوره صافات                        

[7] . تفسیر هدایت ,ج ١,ص      

[8] . تفسیر نمونه, ج ١٨, ص ٤٠٧.

Share

[ چهارشنبه 11 آبان 1390 ] [ 03:28 ب.ظ ] [ افسانه ] [ نظرات() ]